Coaching

Het kan zijn dat je op enig moment ervaart dat je minder of niet langer verbonden bent met je gevoel, noch met je intimiteit en seksualiteit. Vaak is dit een insluipend gebeuren. Je hebt minder plezier in je werk en minder aandacht voor je directe omgeving.

Ook kan het zijn dat er gevoelens (op)spelen van angst, schaamte en kwetsbaarheid en/of is er sprake van een ingeperkt (be)leven door opvoeding, van “oude” overtuigingen en normen en waarden van de directe leefomgeving. Wat de oorzaak ook is, je verliest onnodig veel levensenergie.

Vind je weg terug naar je eigen-IK

Hoe fijn zou het dan zijn om de weg terug te vinden naar je “eigen ik”. De persoon te zijn die je bent of wil zijn. Die luistert naar zijn eigen stem, die durft te vertrouwen op de signalen en boodschappen daarvan. Ook al is dat heel anders dan wat je geleerd hebt of wat door je directe leefomgeving als “normaal” wordt aangemerkt’

Door je te ont-doen van alle moeten, ont-moet je jezelf. Als je in verbinding staat met jezelf, kan je ook weer in verbinding staan met de mensen om je heen. Dan kan je in verbinding staan met het leven!

Wat doen we in een coaching sessie

Tijdens een coaching sessie zoeken we in gesprek met jou naar het antwoord wat je in het leven tegenhoudt, te zijn wie je bent of wil zijn en waarom je onnodig zoveel energie verliest, zonder daarbij psychologische oplossingen aan te dragen. Wij zijn niet opgeleid om je psychologisch te begeleiden, maar willen je graag laten ervaren hoe jouw lichaam weer prettig kan voelen.

Een coaching sessie is al dan niet in combinatie met een tantramassage.

In het algemeen zijn er meerdere sessies nodig. Na de eerste sessie bepalen we de vervolgstap(pen). Het is aan jou om te bezien of je “al dan niet” verder wilt gaan. Je kan daar thuis rustig over nadenken.

Communiceren doen we in gesprek met jou

Soms heeft men de behoefte om na een coaching sessie, maar ook tussentijds of in de dagen voorafgaande aan een vervolgsessie een verscheidenheid aan vragen aan ons voor te leggen via E-mail, Whatsapp- of SMS-berichten. Wij zijn van mening dat door het ontbreken van belangrijke gesprekskenmerken dit niet de wegen zijn om over zaken “die er toe doen” met elkaar te communiceren. Communiceren doen we gewoon in gesprek met jou!

Het tarief voor tantra coaching sessie bedraagt € 37,50 per 30 minuten.